تبلیغات
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو - سوالات ضمن خدمت تربیت قرآنی وراهکارهای آن
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو

قدرت اله محمودلو نمونه سوالات دوره تربیت قرآنی و راهکارهای آن   16ساعت  کد دوره 92503892    ( 126سوال نمونه           ) 1 – اصلی ترین وظیفه انسانهای الهی در اندیشه دینی چیست؟تعلیم و تربیت الهی و توجه به حقیقت دینداری 2 – دین برای چه آمده است؟انسانها را به هدف مطلوبی که خدا ترسیم کرده  پیش ببرد ( تعلیم و تربیت الهی ) 3 – اصلی ترین هدف در ارسال پیامبران بطور عام و خاص چیست؟  تعلیم و تربیت بطور عمومی و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی و قرآنی  و حقائق الهی و ملکوتی بطور خاص 4 -  خدا بیشترین نقش را پس از خلق انسان به چه چیز اختصاص داده است؟تربیت 5 – مفهوم  اسم بزرگ  در اسماء الهی چیست؟تربیت و رساندن به نقطه مطلوب 6 -  خدا بیشتر خود را به چه اسمی ام برده است؟رب  مثل آیه : الحمدلله رب العالمین 7 -  همه تجلی الوهیت خدا  در چه شکل می گیرد؟ربوبیت 8 -  مربی و معلم اصلی  تمام رشدها و موعظه ها  در عالم به که بر می گردد؟به  اراده خدا  بر می گردد. 9 -  مسله تربیت دینی به چه معنا است؟ تمام الدین 10 -  جانشین خدا برای  پروردگاری در زمین کیانند؟ پیامبران 11 -  خصوصیات پیامبران برای پروراندن انسان چیست؟الف- از داشته های بسیاری در فضای دانش در حوزه  قوت روح  و توانایی نفس برخوردار باشند.ب – آموزه های الهی در او پر رنگ  باشد. 12 – پیامبران در چه صورت موفق هستند؟در صورت پروراندان انسانهای ربانی که پیرو خدا باشند. 13 – اولین اصل در تربیت قرآنی و دعوت پیامبران چیست؟ ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب بدست آرید و به واسطه آنچه که می آموزید.(سوره آل عمران) 14 – دومین اصل در تربیت قرآنی چیست؟توجه در  رسیدن به هدف ارزش دوم  و تلاش ( اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی)، خود ارزش نخست است. 15 – در ارزش گذاری در رسیدن  به مقصد چه کسانی به این ارزش رسیده اند؟ فقط پیامبران و حتی ایشان هم همواره در حال استکمال ذات خود هستند. 16 -  انسان در چه صورت نا امید می شود؟خود را با رسیدن به هدف بسنجد. باید برای تربیت تلاش کند.( تلاش مهم تر از  مقصد است. لیس للانسان الا ما سعی) 17 – وظیفه انسان در رسیدن و کمال چیست؟تلاش 18 – بعد از تلاش انسان  خداوند چه می کند؟در صورتی که ظرف انسان ، ظرفی  برای دریافت حقائق ربوبی و ربانی شد خود به توفیق خود این ظرف را پر می کند.  19 -  طبق آیات در حین چه تلاش هایی انسان  درصورت  مرگ  اجرش با خداست؟  هر کس که از خانه خود خروج کند ، تلاش کند برای شکستن عادات خود  ، سعی کند برای تربیت خود ، حتی اگر او را مرگ  در بر بگیرد ، حتی اگر حرکت تربیتی او به سبب مرگ متوقف بشود اجرش با خداست .  20 – در صورت خروج ، هجرت از خانه نفس  و تلاش برای تربیت قرآنی چه چیزی  شامل ما میشود؟لطف خدا 21 – در تربیت قرآنی دیگران چه نوع تربیتی باید باشد؟در آن ارزش گذاری بر سعی باشد نه هدف – ایجاد فرصتهای بیداری برای دیگران  22 – امتحان قرآنی خوب چیست؟مربی ارزش گذاری را مبتنی بر تلاش داوطلب  بگذارد. 23 – سومین اصل  و مبانی تربیت قرآنی چیست؟الف- اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)، برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی 24 -  تعریف تربیت قرآنی چیست؟تربیت قرآنی  بعنوان تلاش و اقدامی در مسیر کمال انسانی و ربانی شدن و بیداری و بصیرت  است. 25 – مقدمه  انجام افعال انسانی چیست؟بیداری و ادراک و اراده بیداری 26 – طبق آیه قرآن چه مقامی  موجب خواب و لذت دنیوی انسان میشود ؟مقام اسفل سافلین 27 – طبق آیه قرآن چه چیزی انسانهای غافل را از خواب دنیوی بیدار خواهد کرد؟مرگ چشمان ما را تیز خواهد کرد و به حقیقت بیداری  باز خواهد کرد.  28 – بیداری انسان در چه مواردی باید باشد؟الف- بیداری از  لذت خواب  و مستی دنیا                      ب- بیداری از عادات نادرست ج- بیداری از تعصبات غلط        ح- بیداری از اندیشه های رسوب یافته ایکه انسان  هیچ آگاهی ندارد. خ- بیداری نسبت به دینی که عادت انسان  شده است.   29 – بدترین خواب انسان چیست؟دینی که عادت انسان شده است. و حقیقت دینداری در آن نیست. 30 – حقیقت تربیت قرآنی طبق آیه قرآن چیست؟مبتنی بر بیداری و بصیرت       آیه آن : قل انما ادعوا علی بصیرت .... 31 – شرط بیداری انسان چیست؟انسان مترصد بیداری باشد. حدیث پیامبر : در دوران زندگی شما فرصتهای خاصی است در کمین این لحظه ها باشید. 32 – فرصت های بیداری در تربیت قرآنی دیگران را مثال بزنید.فرصت سوال- فرصت خلاقیت – فرصت شک  33 -  اصول و مبانی تربیت قرآنی چیست؟الف- ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب ( قرآن )بدست آرید و به واسطه آنچه که می آموزید.ب- اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی و رسیدن به هدف  ج- اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)، برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی و یافتن فرصتهای بیداری ح- اداراک حقیقت دینداری (دین شناسی)برای کسی که می خواهد به تربیت خود یا دیگران بپردازد.(قرآن را بفهمد) خ- اصل تفکر و اندیشیدن در مقوله دین شناسی و دین پژوهی(اولم یتفکروا  فی انفسهم ) ( ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ) 34 -  آیه تعریف عقل مداران و اولوالالباب چیست؟آنهایی که خدا را یاد می کنند در حال ایستاده ، در حال نشسته ، در حال خوابیده ، و در خلقت آسمانها و زمین می اندیشند . پروردگارا  این را بیهوده نیافریدی  ............ 35 -  کدام اصل  مسئله ریشه ای در دینداری است؟اصل تفکر 36 – مهمترین شاخصه دینداری چیست؟عقل  -  حدیث آن = امام صادق (ع): آدمی که عقل ندارد دین ندارد. امام علی (ع)  : خداوند به هیچ کسی عقل نداد مگر اینکه یکروز او را بواسطه عقلش نجات می دهد. 37 – تمام توانایی انسان در چیست ؟در فکر اوست . 38 -  در اصل تفکر برای تربیت قرآنی دیگران چه کنیم؟اوقاتی را برای تفکر در مورد مسائل ایجاد کنیم. 39 – در تفکر چگونه باشیم؟به جای خیال و فکر در مورد دیگران به خود فکر کنیم . 40 – چه وقت انسان نجات پیدا می کندو به هدف مطلوب در عالم نزدیک میشود؟ وقتی که تمام قوای دیگر او تحت قوای فکر او در بیاید. 41 – از فواید تفکر و فکر در حوزه تربیت قرآنی مثال بزنید؟ فکر مجهولات را باز می کند. – فکر به انسان  امکان میدهد تا چیزهایی که با چشم و گوش ظاهر دیدنی و شنیدنی  نیست دست پیدا  کند.  -  باعث در نوردیدن زمانها میشود  و به پیغمبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) پیوند بخوریم. -          آینده در نوردیده شود و خود را در قیامت ببینیم و حقائق قیامت را در خود ببینیم.   42 – ششمین اصل در تربیت قرآنی چیست؟اصل پیغمبر اکرم (ص)،توجه به اخلاق و رفتار ایشان در تربیت قرآنیخُلقُهُ القرآن 43 – آیه قرآن  و حدیث در مورد خُلق پیامبر(ص)؟اِنَّکَ لِعَلی خُلُقٍ عظیم علی (ع) :این دو آیه را در کنار  هم بذار ، برای خداوند همه دنیا و مافیها متاع قلیل اما اخلاق پیغمبر خُلق عظیم است . 44 – آیه ای در مورد خصوصیات اخلاق و رفتار پیامبر ؟لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه  لمن  کان یرجوا الله و الیوم الآخر و ذکرالله کثیرا 45 – مردم ، خود و نفس مان چگونه پیامبر (ص) (محمدی شدن (ص) ) را بشناسند؟الف- عاشق ایشان شویم(سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی   عشق محمد بس است و آل محمدب- عالِم به اخلاق ایشان شویم 46 – سخن پیامبر در تربیت فرزندان؟بچه هایتان را با محبت من تربیت کنید. 47 -  پنج رفتار از نظر پیامبر که سنت شود چیست؟ الف- سلام کردن به بچه ها      ب – هیچ وقت در طول زندگی بخاطر خودش عصبانی نشد. ج – در طول زندگی بدی کسی را در دلش نخواست.    48 – برای اینکه کلاس تربیت قرآنی مشمول رحمت الهی باشد چه کنیم؟کلاس با عطر نام و عشق به پیامبر عطرآگین  باشد. 49 -  مفهوم سخن امام علی (ع) در مورد اصل هفتم ،توجه به استعدادهای مختلف ؟اذا تفاوتوا سعدوا و........ هلکوا  انسانها متفاوتند و استعدادهای مختلفی دارند و سعادت و خوشبختی و کامیابی جامعه انسانی در همین استعدادهای مختلف آن است.اگر چنین نباشند بدبخت و هلاک میشوند. 50-  روایت پیامبر در مورد اصل هفتم توجه به استعدادهای مختلف   انسانها مثل معادن طلا و نقره هستند.خدا رحمت کند پدر و مادری را که فرزندش را در دینداری کمک کند. پدر و مادری که  استعدادهای فرزندش را در دینداری می شناسد و به اندازه استعدادهای او در  دینداری از او توقع دینداری دارند. و اگر بیش از استعداد او در دینداری  توقع داشته باشند او را به سوی کفر می برند.   51 -  نتیجه اصل هفتم  در تربیت قرآنی ؟شناخت تفاوت استعدادها و  سوق دادن افراد به سمت واجبات و حد علاقه شان  52 – واجب شدن نماز شب بر پیامبر و واجب نبودن بر دیگران به کدام اصل تربیت قرآنی  معطوف است؟   اصل  هفتم توجه به استعدادها ، علاقه ها  و توانایی ها ی مختلف 53 -  روایت پیامبر(ص) در مورد اصل هشتم ، توجه به روشهای مختلف تربیتی در تربیت قرآنی؟ ان للقلوب ادباراً و اقبالاًبرای قلب ادبار و اقبال وجود دارد.(کشش و علاقه  قلوب افراد  در هر لحظه فرق دارد.) 54 –  حالات قلب انسان از نظر پیامبر(ص)؟ادبار: میل قلب انسان کم یا علاقه ندارد. اکتفاء به انجام واجبات) اقبال: به شدت میل به عبادات دارد. (انجام مستحبات و نوافل )  55 – برای دانش آموزان پرجنب و جوش چگونه مفاهیم را به او منتقل کنیم؟ مثلاً در قالب بازی  56 – روش تربیتی پیامبر(ص) در برخورد با یهودی که خاکروبه می ریخت چه بود؟ وقت بیماریش به دیدن او رفتند.  57 -  تنها  مسیر تربیت قرآنی چیست؟عشق و محبت به قرآن  و توجه به معانی و حقیقت قرآن در درون خود و شاگردان 58  - الفاظ  قرآن چه وقت برای ما متفاوت هستند؟حقیقتی در آن باشد.  59 -  حقیقت قرآن طبق روایت پیامبر و آیات  چیست؟پیامبر(ص) : درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است .(  نتیجه =  پس بهشت همان قرآن است)ان هذا القرآن  یهدی للتی هی اقوم و ننزل من القرآن  ما هو شفاء ٌ  و رحمة  للمومنین و لایزید الظالمین الّا خساراقد جاء کم من الله نورٌ و کتاب مبین   60 – الفاظ  عربی چه موقع به حقیقت متصل میشوند؟وقتی به قرآن متصل میشوند.  62 -  33 -  اصول و مبانی تربیت قرآنی چیست؟ اصل اول- ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب ( قرآن )بدست آرید و به واسطه آنچه که می آموزید. اصل دوم - اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی و رسیدن به هدف  اصل سوم - اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)،  برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی و یافتن فرصتهای بیداری اصل چهارم - اداراک حقیقت دینداری (دین شناسی) برای کسی که می خواهد به تربیت خود یا دیگران بپردازد.(قرآن را بفهمد) اصل پنجم - اصل تفکر و اندیشیدن در مقوله دین شناسی و دین پژوهی (اولم یتفکروا  فی انفسهم )        ( ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ) اصل ششم  – اصل پیغمبر اکرم (ص)،توجه به اخلاق و رفتارپیامبر(ص) ، عشق به  ایشان در تربیت قرآنی اصل هفتم – توجه به استعدادها ، علاقه ها  و توانایی ها ی مختلف اصل هشتم : در تربیت قرآنی اکتفا و اصرار به یک روش تربیتی غلط است. ( قرآن )بدست آرید اصول و مبانی تربیت قرآنی چیست؟ اصل اول- ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب 62- به واسطه آنچه که می آموزید. اصل دوم – اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی و رسیدن به هدف  اصل سوم – اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)،  برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی و یافتن فرصتهای بیداری اصل چهارم – اداراک حقیقت دینداری (دین شناسی) برای کسی که می خواهد به تربیت خود یا دیگران بپردازد.(قرآن را بفهمد) اصل پنجم – اصل تفکر و اندیشیدن در مقوله دین شناسی و دین پژوهی (اولم یتفکروا  فی انفسهم )        ( ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ) اصل ششم  – اصل پیغمبر اکرم (ص)،توجه به اخلاق و رفتارپیامبر(ص) ، عشق به  ایشان در تربیت قرآنی اصل هفتم – توجه به استعدادها ، علاقه ها  و توانایی ها ی مختلف اصل هشتم : در تربیت قرآنی اکتفا و اصرار به یک روش تربیتی غلط است. اصل نهم : توانایی و ایجاد عشق و محبت به حقیقت قرآن در درون خود و شاگردان اصل دهم : اولویت بندی در انتقال مفاهیم دینی اصل یازدهم : اصل دوازدهم : در تربیت قرآنی در حد فهم و درک مردم و شاگرد صحبت کنیم. 63-مفاهیم  دینی خصوصیت آن چیست؟ بهم پیوسته اند و نه جزیره های از هم جدا و بعد از اثبات یکی میشود به سراغ دیگری رفت. 64-انحراف در دین هنگام پاسخ به سوالات  و چراها چگونه بوجود می آید؟ وقتی مستقیماً پاسخ داده شود  و اولویت بندی در انتقال مفاهیم نباشد. متد آن باید متد از ریشه به میوه باشد. علت ایستادن بعضی از متدینین و دینداران در برابر دین؟ متد دین خوانی شان مشکل داشته است.65- در تربیت قرآنی خود یا دیگران باید در انتقال مفاهیم چه بکنیم؟ 1 – 66-اولویت بندی ( متد ریشه به میوه – اصلیات و مبانی تربیت قرآنی چیست؟ مظاهر تربیت قرآنی چیست؟) 2 – توجه به نیاز مخاطب ما است.و مسئله ذهنی او چیست؟ یکی از شاخه های کرامت چیست؟ ادب-67 یکی از شاخه های ادب ؟ ادب به پدر و مادر –68 69 – یکی از شاخه های  ادب به پدر و مادر ؟ رفتاری که نسبت به آنها داریم. با توجه به اولویت بندی در انتقال مفاهیم بعنوان مثال علت حجاب  را جواب دهید؟ چون خدا فرموده است.(باتوجه به آیات) 71 – با توجه به اولویت بندی در انتقال مفاهیم بعنوان مثال علت ارث زن نصف مرد  را جواب دهید؟ چون خدا فرموده و خدا عادل است. و عدالت و حکمت خدا ثابت می کنیم. 72 – یکی از معنای دیگر اولویت بندی در انتقال مفاهیم در تربیت قرآنی چیست؟ توجه به نیاز (سن و ....)مخاطب ما است ، و مسئله ذهنی او چیست؟ 73 – چگونه با قرآن براساس اولویت بندی در انتقال مفاهیم  مانوس شویم؟ اول مسائل و مشکلات خود را در قرآن بصورت موضوعی دنبال کنیم. 74 – ائمه (ع) در زندگی چگونه به اولویت بندی می پرداخته اند؟ آن مسئله ایکه ذهن مردم لازم بوده است را هر کدام مجزا به آن می پرداختند. قیام امام حسین (ع) با قیام از انحراف دین جلوگیری کردند. از دوره امام رضا(ع) به بعد مردم آماده پذیرش امام زمان (عج) میشود. امام جواد ، هادی در بچگی به امامت رسیدند. امام حسن عسکری و امام هادی مردم را برای پذیرش امام زمان آماده می کردند.(از پشت پرده با مردم صحبت میکردند.)   75 -  آیه مربوط به اصل دوازدهم ؟ ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر به زبان قومش او را فرستادیم. زبان قوم ( زبانی که آن قوم می فهمد نه زبان گفتاری) 76 – دعای  حضرت موسی با توجه به اصل دوازدهم؟ رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و حلل عقده من لسانی  ( مردم حرف ایشان را بفهمند) یفقه قولی 77 -  طرز حرف زدن چگونه است؟ در شکل و  در محتوا محتوا : در حد مردم و یا شاگرد حرف بزنیم. 78 – طبق روایت از امام حسین(ع) ظاهر و باطن قرآن از کیست؟ ظاهر قرآن برای عوام مردم است .........لطائف قرآن برای انبیاء   79 -  حدیث کلم الناس بما یعرفون  از کیست و به کدام اصل تربیت قرآنی اشاره دارد؟ امام رضا (ع) – در حد فهم و درک مردم و شاگرد صحبت کردن 80 -  اصول و مبانی تربیت قرآنی چیست؟ اصل اول- ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب ( قرآن )بدست آوریدو به واسطه آنچه که می آموزید. اصل دوم – اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی و رسیدن به هدف  اصل سوم – اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)، برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی و یافتن فرصتهای بیداری اصل چهارم – اداراک حقیقت دینداری (دین شناسی)برای کسی که می خواهد به تربیت خود یا دیگران بپردازد.(قرآن را بفهمد) اصل پنجم – اصل تفکر و اندیشیدن در مقوله دین شناسی و دین پژوهی(اولم یتفکروا  فی انفسهم )        ( ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ) اصل ششم  – اصل پیغمبر اکرم (ص)،توجه به اخلاق و رفتارپیامبر(ص) ، عشق به  ایشان در تربیت قرآنی اصل هفتم – توجه به استعدادها ، علاقه ها  و توانایی ها ی مختلف اصل هشتم : در تربیت قرآنی اکتفا و اصرار به یک روش تربیتی غلط است. اصل نهم : توانایی و ایجاد عشق و محبت به حقیقت قرآن در درون خود و شاگردان اصل دهم : اولویت بندی در انتقال مفاهیم دینی اصل یازدهم : اصل دوازدهم : در تربیت قرآنی در حد فهم و درک مردم و شاگرد صحبت کنیم. اصل سیزدهم : (مقدمه ورود به تربیت قرآنی): در تربیت خود و دیگران در فضای قرآنی به انسان بودن و ارزش وجایگاه انسان متوجه کنیم.  اصل چهاردهم : توجه به زمان و از دست رفتن آن .  اصل پانزدهم ( اصلی روانی) : توجه به تجربه های انسانی و احترام به تاریخ  بشریت  اصل شانزدهم : توجه به  تربیت خدامحوری در تربیت قرآنی .   اصل هفدهم : توان مدیریت ارتباط انسان با خودش  اصل هجدهم : توان مدیریت ارتباط  انسان با دیگران (منظور پدر و مادراست)  81 – آیه مربوط به عدم رعایت اصل سیزدهم(عدم توجه به ارزش و جایگاه انسان در هنگام تربیت)؟  اولئک کالانعام بل هم اضل  82 – طبق روایت حضرت علی (ع) چه کسانی را خدا رحمت کند؟خدا رحمت کند کسانی را که مدام راجع به این چهار سوال فکر می کند: 1 - از کجا یا از چیست؟   مِن مَا ؟         2 - در کجاست؟ (دنیا ...)   فی مَا؟  3 – به کجا می رویم و نقطه نهایی بعد از این دنیا کجاست؟ الی مَا؟ 4 – برای چی هستیم؟   لِمَا  ؟ ( به کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود     به کجا می روم آخر ننمایی وطنم)  83 – دعای امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه راجع به انسان خلق شدن؟ خدایا شکرت که مرا حیوان خلق نکردی. 84 – یکی از شکرهای امام سجاد(ع) ؟خدایا شکرت که من دوباره بیدار شدم. و امکان اینکه از نعمتهای تو        بهره مند شوم.خدایا شکرت که من انسانم.  85 – طبق قرآن چرا انسان بودن شکردارد؟ و ازچه جایگاهی برخورداراست؟لقد کرمنا بنی آدم ( برتری فرزندان آدم را برهمه موجودات عالم) بر دوش کشیدن بار امانت الهی .از بین انسانها یکنفر کلیم خدا ،یکنفر خلیل خدا، حبیب خدا و ...شده است. همه عالم تسبیح خدا می کند ولی انسان در حال تسبیح خواب برود خدا به فرشتگانبه این انسان مباهات می کند.  86 -  آیه مربوط به اصل چهاردهم : توجه به زمان چیست؟کل نفس ذائقه الموت  87 -  فایده زمان در طول زندگی ما چیست ؟در زندگی در طول زمان  با تغییرات در ما ، زمان به ما تواناییهایی می دهد. ( از بچگی به جوانی) بعد از دوره جوانی زمان تواناییهای ما را کم کم می گیرد. مگر تعدادی از آن را با تمرکز روی آن حفظ کند. زمان در زندگی ما اثر مستقیم دارد. مسائل مهم قبل را در نظر ما کم اهمیت می کند. زمان چیزهای دور را نزدیک می کند.و چیزهای نزدیک را دور می کند.با زمان آرزوها از بین می رود.ایجاد انگیزه برای غنیمت شمردن فرصتها  88 -  طبق روایت چرا هر نمازی که می خوانیم باید فکر کنیم آخرین نماز است؟نماز کیفیت خاصی خواهد یافت.  89 – آیه مربوط به اصل پانزدهم ( اصلی روانی) : توجه به تجربه های انسانی چیست؟قل سیروا فی الارض فنظروا 90 -  چرا باید به تاریخ بشر توجه کنیم؟چون ما در انتهای یک تاریخ  و ابتدای ساختن یک تاریخ قرار داریم و استفاده از تجربه گذشته مهم است.  91 – حضرت علی ( ع) در نامه به امام حسن (ع) در مورد تاریخ چه نوشتند؟(مضامین نامه) پسرم در آغاز راهی هستی که من در انتهای آن ایستاده ام . و من دوست دارم تجربیات خودم را به تو منتقل کنم. که تو دچار اشتباهاتی که من بعنوان یک پدر شدم نشوی . (البته هر دو امام معصوم و اشتباه نمی کنند ولیکن این  حرف پدرهای معمولی با پسرهای معمولی است و به ما یاد می دهند.)   92 – روایت حضرت علی (ع) در مورد تجربه پیرمردها؟( مضمون روایت ) من تجربه پیرمردها را به هیچ چیز نمی فروشم.  93 – در مورد تجربه چه کنیم؟ درس گرفتن و تن دادن به تجربه دیگران 94 -  شعار بعضی مکاتب برای حذف خدا محوری در تربیت؟ شعار اصالت اخلاق  بدنبال حذف خداوند  هستند.  95 – سوال محوری مکاتب برای حذف خدا ؟انسان برای چه خلق شده و قرار است انسانها در دنیا چگونه  زندگی کنند ؟ و منبع استخراج اخلاق و تربیت برای انسان  چیست؟  96 -  در توجه جزئی به بعضی آیات پاسخ و نگرش غلط و انحرافی به سوال فوق چیست؟ ما خلق شده ایم و قرار است زندگی کنیم  و مهم این استکه انسان ، انسان باشد و در مسیر انسانیت خودش قدم بردارد.حال او می خواهد اعتقاد به خدا داشته باشد یا نداشته باشد مهم اینست که مثلاً دروغ نمی گوید .  97 – در توجه به اخلاق چه چیزی مهم است؟انسان بر اساس چه محور  و اعتقادی اخلاق را رعایت می کند.  98 -  سوال ما از افرادی که دروغ یا .... نمی گویند ، اینست که هدفشان چیست؟  اگر قائل به این هستندکه ما انسان باشیم   نوعی خودخواهی را ترویج می کنند . اگر مثلاً دروغ نمی گویند که دیگران هم دروغ به  ایشان نگویند،  نوعی سودجویی در آن است.اگر بگویند می خواهیم دنیای خوبی داشته باشیم ، می گوییم این دنیا تمام شدنی است و اگر معتقد به دنیای بعد نباشید چرا دروغ نمی گویید ، چون ممکن است با یک راستگویی منافعی را از دست بدهید ، پس چرا دروغ نمی گویید؟  99 – اگر اصل محوریت خدا و اعتقاد به خدا در تربیت قرآنی نباشد چه می شود؟اخلاق یک کار عبث است یا به ضرر انسان خواهد بود.  100 -  در دنیای غرب یک مثال از اخلاق بدون محوریت خدا بزنید؟برای مردن یک سگ در روزنامه می نویسند و یا ... ولی برای کشته شدن هزاران انسان در جاهای مختلف دنیا صدایشان در نمی آید چون به ضرر منافعشان است.  101 -  انسان ارزشمند کیست؟کارهایش برای خدا باشد. نه کارهایش برای انسانیتش و خودش  ، یا دنیای آباد و... 102 – اهل ایمان  از نظر قرآن با توجه به اصل شانزدهم : توجه به  تربیت خدامحوری در تربیت قرآنی ؟خدا را بیش از همه چیز در عالم دوست دارند.   103 – در تربیت قرآنی ما بدنبال چه نوع انسانی هستیم؟ انسانی خود ساخته و خود پرورش یافته بدست بیاوریم. و در فضاهای مختلف زندگی خودش توان مدیریت ارتباطات خودش را با خدا ، خودش  و دیگران را پیدا کرده است.(بصورت قرآنی)  104 -  خلقت انسانها یعنی چه ؟یعنی ارتباط  در حد بی نهایت  105 -  این ارتباطات چیست؟دو دسته  1 – با خودش 2 – با غیر خودش  106 – ارتباط انسان با خودش چیست؟عبارتست از ارتباط با خودِ خودش ( با نفسش  و ذهن و بدنش و ....)  107 – ارتباط انسان  با غیر خودش (دیگران ) (اصل هجدهم) چیست؟ ارتباط با خدا اگر خدا را غیر بدانیم . (شاید نتوانیم غیر بدانیم نه اینکه انسان خداست.)و ارتباط با انسانهای دیگر و موجوداتی غیر از انسان . 108 – ارتباط با موجودات غیر انسان چند دسته تقسیم میشود؟دو دسته 1 – با موجودات زنده 2 – با موجودات غیر زنده  109 -  اولین ارتباط انسان با خودش چیست؟خود ِ خودش و نفس است  و قوه اختیار ما که کاملاً برآن مسلطیم . ( دنیای خصوصی که با دیگران شریک نیستیم)(منِ هرکس)عموم خاطرات و زندگی ما –  110 –  با خود ِخودمان و نفسمان بر چه حکومت داریم؟ تمام قوه های ما تحت این خود و نفس هستند . بربدنمان ، عقلمان ، نفسانیاتمان ، بر شهواتمان  حکمرانی می کنیم.  111 -  ارتباط ما با خاطرات باید چگونه باشد؟خاطرات خودمان را مدیریت کنیم . خاطرات بد را کنار بزنیم و خاطرات خوب را جلو ذهن بیاوریم. آدمهایی که همیشه علاقه دارند با خاطراتشان زندگی کنند موفق نخواهند بود.  112 -  ارتباط انسان با بدنش چگونه باشد؟بدن به گردن و خودِ ما حق دارد.ورزش کنیم. و.....  113 – منظور از اصل هجدهم ارتباط انسان با دیگران، دیگران کیانند؟اولین دیگران پدر و مادر ( جایگاه بالایی دارند.)-  114 – نکات مهم در ارتباط با پدر و مادر؟1 -  آنها واسطه فیض خدا هستند چون واسطه وجود ما هستند..2 -   در نگاه دین حق حاکمیت ، مالکیت  115  -  اصول و مبانی تربیت قرآنی چیست؟ تکراراصل اول- ربانی زندگی کنید به واسطه تعلیماتی که از کتاب ( قرآن )بدست آرید و به واسطه آنچه که می آموزید.اصل دوم – اصالت تلاش آیه آن : لیس للانسان الا ما سعی و رسیدن به هدف  اصل سوم – اصل قیام برای خدا(مقدمه همه تلاش ها)، برخاستن و بیداری از لذت خواب دنیای مادی و یافتن فرصتهای بیداری اصل چهارم – اداراک حقیقت دینداری (دین شناسی)برای کسی که می خواهد به تربیت خود یا دیگران بپردازد.(قرآن را بفهمد)اصل پنجم – اصل تفکر و اندیشیدن در مقوله دین شناسی و دین پژوهی (اولم یتفکروا  فی انفسهم )        ( ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون )اصل ششم  – اصل پیغمبر اکرم (ص)،توجه به اخلاق و رفتارپیامبر(ص) ، عشق به  ایشان در تربیت قرآنی اصل هفتم – توجه به استعدادها ، علاقه ها  و توانایی ها ی مختلف اصل هشتم : در تربیت قرآنی اکتفا و اصرار به یک روش تربیتی غلط است. اصل نهم : توانایی و ایجاد عشق و محبت به حقیقت قرآن در درون خود و شاگردان اصل دهم : اولویت بندی در انتقال مفاهیم دینی اصل یازدهم : اصل دوازدهم : در تربیت قرآنی در حد فهم و درک مردم و شاگرد صحبت کنیم. اصل سیزدهم : (مقدمه ورود به تربیت قرآنی): در تربیت خود و دیگران در فضای قرآنی به انسان بودن و ارزش وجایگاه انسان متوجه کنیم.  اصل چهاردهم : توجه به زمان و از دست رفتن آن   اصل پانزدهم ( اصلی روانی) : توجه به تجربه های انسانی و احترام به تاریخ  بشریت  اصل شانزدهم : توجه به  تربیت خدامحوری در تربیت قرآنی   اصل هفدهم : توان مدیریت ارتباط انسان با خودش   اصل هجدهم : توان مدیریت ارتباط  انسان با دیگران (منظور پدر و مادراست)   اصل  نوزدهم : توان مدیریت ارتباط انسان با همسر   اصل بیستم : توان مدیریت ارتباط انسان با فرزندان   اصل بیست و یک : توان مدیریت ارتباط  انسان با انسانهای دیگر( خویشاوند-اقوام- همکار-همسایه ) اصل بیست و دوم : ارتباط درست انسان با طبیعت ( موجودات زنده غیر انسانی که در عالم هستی نفس می کشند)   اصل بیست و سوم : ارتباط انسان باخدا (مهمترین ارتباط)  اصل بیست و چهارم : توانمندی و روش  انسان در ارتباط با خدا و اهل بیت     116 -  باید ارتباط انسان با خانواده اش چگونه باشد؟     در ارتباط با همسر بدانیم دو انسان متفاوت هستیم و تمام خوشبختی ما در این تفاوت است.  و در ارتباط با همسر ما یک وظیفه داریم و خدا یک لطفی دارد. 1 -  وظیفه ما بااو اخلاقی زندگی کنیم و رعایت حقوق هم را انجام دهیم . وفای بعهد – صداقت – کمک بهم و ..... 2 - لطف خدا هم ایجاد مودت و محبت  و رحمت بین زن و شوهر می کند. (از خدا مدام طلب کنید) 3 – ازدواج یک اصل است و خلافش خلاف اصل است. و سفارش خدا و ...است. 4 – ازدواج مفتاح بسیاری از رحمتها و لطفهای الهی است باید معتقد به این باشد که بعد از ازدواج وضعیت زندگی و معیشت او به لطف الهی بهتر خواهد شد و منتظر پولدارشدن برای ازدواج نماند. وحضور همسر موجب بارش رحمت خدا.    117 -  شکل تربیتی انسانها در چه موقع شکل می گیرد؟شکل تربیتی انسانها همان 3،4،5 سال اول کودکی تشکیل میشود و تغییرش مشکل است. 118 -  بایدارتباط انسان با فرزندان چگونه باشد؟ سالم – پیش رونده  و همراه با رشد – فرزندان بعنوان  رحمت و لطف خدا در کامل شدن شخصیت ما بیشترین نقش را دارند.   1 – پدر و مادر واسطه خیر خدا به فرزندان هستند . و فرزندان درب رحمت الهی هستند. 2 – احترام و توجه به فرزند و علاقه های او – توجه ویژه به دختران از واجبات است. 119 -  در نگاه قرآن آدم کامل کیست؟بعنوان انسان همه آدمها را دوست بدارد. 120 – پیامبر در نگاه قرآن ؟لقد جائکم رسول من انفسکم  عزیز علیهما ... پیامبری از خودتان فرستادیم آن چیزی که شما را اذیت می کند برایش سخت است. برای هدایت شما حرص می زند. (عمومی)اما نسبت مومنون رئوف و رحیم است. (اختصاصی) 121 -  سفارش امیرالمومنین به مالک اشتر در مورد برخورد با همه مردم؟ حواست به همه آدمها باشد چون آنها یا برادر دینی تو هستند یا هم نوع انسانی تواند. 122-  اصول مربوط به اصل بیست و یکم در توان مدیریت ارتباط با دیگر انسانها؟(اقوام  و ....) 1 – همه انسانها را دوست بداریم. 2 -  انسان همه دوستیش را به پای همه انسانها بریزد ولی همه اعتمادش نه . 123 – اعتماد کامل به همه انسانها چه ضرری دارد؟وقتی دشمن شد از رازهای ما بر علیه ما استفاده می کند. 124 -  دسته بندی راز برای انسان از نظر امام علی (ع) ؟رازهایی را برای خود نگه داریم . 125 – اصول رفتار ما با موجودات زنده غیر انسانی (طبیعت)؟1 - حق زندگی دارد و حق نداریم حق زندگی را از او بگیریم. مگر خلاف آن باشد مثلاً  ذبح گوسفند برای خوردن. 2 – ما باید طبیعت را دوست بداریم و لذت ببریم. 3 – ازواقعیات  طبیعت بعنوان خلقت خدا عبرت بگیریم. ( از بهار بصیرت بگیریم.) 4 – در گذر زمان از واقعیت های طبیعت عظمت عالم و طبیعت را ادراک کنیم.  126 – سفارش پیامبر که اگر هنگام نفخ صور فرصتی بود در مورد طبیعت چه کنیم؟ یک نهال و درختی بکاریم. ******ر فرزندان دارند.3 -  حق دستور ترک مستحبات را دارند.(در تشریعیات وارد میشوند)(مستحب را حرام و مکروه را واجب می کنند)   قدرت اله محمودلو91/7/10  نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : قدرت اله محمودلو
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :