تبلیغات
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو - سوالات ضمن خدمت فرهنگیان تفسیر جز 30 قرآن ازسوال71تاآخر
وبلاگ شخصی قدرت اله محمودلو
71– اسماع قرآن توسط پیامبر چه اثری داشت؟دل ها و فطرتهای پاک وسالم متحول میشد .(یکی از راههای جمع نمودن اصحاب و پیروان )سوره شرح ( انشراح) –مکی -

72 – شرایط نزول سوره انشراح؟دلگرمی پیامبر ادامه ماموریت بوسیله نعمت هایی که خدا داده است.73 – نعمت های مورد اشاره در سوره انشراح به پیامبر؟شرح صدر –(هموار کردن بار رسالتی که بر دوش او بوده است. – بلند آوازه کردن پیامبر توسط خدا-

80 – طبق روایات شیعه و سنت سوره توحید معادل چیست؟یک سوم قرآن

81 -   فرمایش پیامبر  ختم قرآن برای کسی که عاجز از خواندن قرآن چگونه ممکن است؟

اگر کسی سه بار سوره توحید را بخواند مانند کسی است که قرآن ختم کرده است.

82 -  چگونه یک سوره توحید از نظر قرائت یا آثار معادل  یک سوم قرآن ثواب دارد؟اگر فرض کنیم کل محتوای قرآن از نظر مسائل توحید – معاد – نبوت و سایر مسائل استسوره مبارکه توحید بصورت فشرده متمرکز بر خداشناسی است. 

83 – خواندن سوره توحید بعد از حمد چگونه است؟هیچ اشکالی ندارد وسفارش شده در شبانه روز حداقل یکبار در نماز ها سوره توحید خوانده شود. و در روایات به خواندن سوره های دیگر نیز سفارش شده است.

84 – حدیث امام صادق (ع) در مورد خواندن سوره توحید؟ کسی یک شب و یک روز بر او بگذرد و نمازهای پنجگانه را بخواند و در آن قل هوالله احد را نخواند به او گفته میشود یا سوره کافرون –مکی- 6 آیه

85 –کدامسورهها چهار قل معروف است؟توحید- کافرون – ناس – فل

86 – قل یا ایها الکافرون لااعبد ماتعبدون ؟بگو ای جماعت کافران من نمی پرستم آنچه را که شما می پرستید.

87 – ولا انتم عابدون ما اعبد؟در حالیکه شماهم نمی پرستید آنچه را که من می پرستم.

88 – از مخاطبه  آیات اول و دوم فوق چه می فهمیم؟که گویا رسول خدا مورد پیشنهادی قرار گرفته بود و به پیشنهاد پاسخ منفی می دهد.

89 -     در تفاسیر سبب نزول این آیات فوق چیست؟

ولیدبن مغیره ،عاص بن وائل، حارث بن قیس ، امیه ابن خلف پیشنهاد پیروی یکسال ، آیین خود را به

پیامبر دادند و در عوض آنها یکسال از آیین پیامبر تبعیت می کنند .

اگر آنها خیر ی در دین پیامبر دیدند تا ابد اطاعت می کنند و اگر پیامبردر بت پرستی سود و منفعت دید

ایشان ادامه دهد. پیامبر اسلام فرمودند من منتظر فرمان پروردگارم. و فرمان خدا بدین شکل نازل شد و منفی بود.

 90 –  ولا انا عابد ما عبدتم ؟ و نه من خدایان باطل شما را عبادت می کنم. 

92 – ولا انتم عابدون ما اعبد؟(تاکید)و نه شما خدای معبود مرا عبادت می کنید.

 93 -  لکم دینکم  ولی دین پس دین شما برای شما باشد و دین من برای من

 91 -نکات مهم سوره کافرون چیست؟سوره توحید و کافرون با قل شروع شده . و محتوای قل مهم است. و لفظ قل هم موضوعیت دارد.و در قرآن حدود 300 جا یک آیه ای با قل شروع شده و پیامبر آ ن قل را هم گفته اند.یعنی فرمان خدا را رسول خدا با لفظ قل گفته اند. قرآن با لفظ و معنا ، هردو وحی الهی است و پیامبر اجازه کوچکترین دخالت و  تصرفی در محتوای وحی ندارد. حتی در سطح کم کردن لفظ قل را ندارد.

 2 – تکرار آیه در 3 و 4 و 5  برای چیست:( بقول امام صادق (ع) برای پاسخ به اشکال زنادقه )نشان دهنده اینست

 که پیشنهاد کفار برای پرستش بصورت یکسال در میان بصورت مستمر بوده است.

3 – آیا سوره مؤید نوعی سکلاریسم نیست؟( می خواهد بگوید که هرکس هر چه را می خواهد بپرستد آزاد است  ؟)

خیر- چون اولاً این سوره سیاقش بظاهر خبری است. ولی در واقع سیاقش سیاق تحقیر و تهدید است، نه جواز و مجازبودن اعتقادات.و آیات دعوت به خداپرستی و دوری از شرک زیاد است و آیات کتاب خدا فاقد تعارض است.

92 -   ارتباط نزول قرآن با لیله القدر چیست؟سوره دخان: انا انزلناه فی لیله مبارکه ...

سوره بقره  (آیات مربوط به صیام):  شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی لناس و البینات و الفرقان

93 – محتوای  لیله القدر یعنی چه ؟شب اندازه گیری – شب تقدیر- شبی که تقدیرها تعیین میشود و در طول سال به مرحله اجرا گذاشته میشود.

94 –  عظمت لیله القدر در چیست؟که خدا از اسلوب وما ادراک استفاد ه می کند . شب قدر به تنهایی بهتر از هزار ماه است.

95 – اسلوب  " ما ادراک " در قرآن در کجاها استفاده شده؟ما ادراک مالقارعه – ما ادراک ماالحطمه – ما ادراک ما الحاقه - ...

96 – این ما ادراک در قرآن  نشان دهنده چیست؟که عظمت این حادثه تا قبل از نزول برای شخص پیامبر کاملاً روشن نبوده ، چون در ماادراک  اولین مخاطب پیامبر اسلام است. و مخاطب بعدی ما هستیم.

97 -  حدیث امام صادق در مورد معنی لیله القدر خیر من الف شهر ؟از این رو شب قدر از هزار ماه بهتر است که هر عمل خیری که انسان در لیله القدر انجام می دهد ثواب آن بیش از انجام هزار ماه فاقد لیله القدر  کار خیر است.

98 -  ملائکه در معیت روح برای چه نازل می گردند؟برای اینکه این امور تعیین شده را ابلاغ کنند.

99 – در این سوره قدر روح کیست؟در بسیاری از روایات منظور جبرئیل است.

100 - لقب جبرئیل در تفاسیر؟سیدالملائکه  و رهبر ملائکه و ملائکه دیگر از او اطاعت می کنند.

101 -  ملائکه در معیت روح به کجا و بر چه کسی  نازل می گردندسوره نحل آیه 2 : برآنکسی از بندگانش که صلاح بداند نازل می کند.حجتی از حجتهایی از خدا و هرساله نازل میشوند.

102 – آیه 4 سوره قدر مبین چیست؟امامت – ولایت و ادامه  حضور معصوم در بین مردم است.

103 -  حدیث امام باقر(ع) در مورد لیله القدر؟کیف لانعرف لیله القدر؟ ...چطور ما لیله القدر را ما نشناسیم ؟

اصولاً ملائکه بر ما نازل میشوند و به ما طواف می کنند؟

104 – لیله القدر دقیقاً چه شبی است؟از رموز است و ائمه به صراحت پرده برنمی داشته اند. ولی بین سه شب نوزدهم –بیست و یکم و بیست و سوم جمع است. سوره فیل -5 آیه دارد.

105 – اصحاب فیل کنیه از چیست؟لشکر ابرهه که بقصد نابودی کعبه آمده بود.

106 -  طبق سوره فیل خدا نقشه آنها را چه کرد؟بر ضلالت و تباهی قرار داد.

107 -  طبق سوره فیل لشکر ابرهه با سنگها چه شدند؟مثل کاه خردشده  

108 – تضلیل ؟به ضلالت کشاندن.- در فارسی نقشه که بهم میخورد می گویند نقش برآب شد.و کلمه کید به معنی نقشه و طرح هم آمده است.

109 – طیراً ابابیل؟ابابیل صفت طیر است و ابابیل به معنای گروه گروه است و بعضی گفته اند ناظر بر نژاد و نوعی

پرندگان است. ( طیر اسم جنس و مفهوم جمعی دارد.  و بصورت گروه گروه پرواز می کردند.)

110 – ترمیهم  بحجاره من سجیل؟رمی به معنای افکندن و سنگ و نیزه پرت و افکندن. سجیل: معرب سنگ و گل – و ناظر بر نوعی سنگ از سنگهای جهنمی-عصف: کاه یا علف خرد شده ماکول : خورده شده و ریز ریزشده

111 – شان نزول سوره فیل؟در بعضی روایات : ابوطالب ضمن اعتقاد ،همواره از پیامبر اسلام دفاع می کرد.

پیامبر در جواب سوال ایشان فرمودند: من مبعوث به جمیع انسانها شده ام.

112 -  آیات نفی ترس از کفار ؟سوره قصص- آیه 57 : (ترجمان ترس کفار و مافی ضمیر کفار  است)

سوره فیل(  بخاطر ترس از کفار برای خراب نمودن کعبه و دادن آرامش)

113 – نکات مهم سوره فیل؟اخطار و انذار به سران کفر که پیامبر و اصحاب او را اذیت نکنند.

خدا در قرآن سر گذشتهای پیشینیان را  مکرر برای عبرت گیری را ذکر می کند

ولی در سوره فیل حادثه ایی است که جنبه ملی و فرهنگی و بومی داشته است. مبدا تاریخ خودشان است و غیرقابل انکار بوده است.

مسئله به رخ کشیدن قدرت الهی  در از بین بردن یک حکومت جبار بنام ابرهه.

114 -   ایلاف؟مصدر است به معنای  الفت بخشیدن – الفت یعنی اجتماع توام با انسجام  و انس و الیتیام است.

و الفت به معنای مالفت و عهد ، پیمان تفسیر کرده اند نمی باشد. و یعنی الفت ایجاد کردن است.

و ایلاف با مسافرتهای زمستانی و تابستانی ارتباط دارد.  115 -  نکات تفسیری سوره قریش؟1 – شروع آیات سوره با لام ( لام تعلیل : جهت الفت بخشی قریش) 2 -  طبق فقه سوره  فیل و قریش بمثابه یک سوره هستند. 3 -  محتوای الفت قریش؟ امنیت از طریق از بین بردن لشکر ابرهه- خدا برای مردم و قوم عرب در سال ماههای حرام اعلام می کند و جنگ و خونریزی حرام است.

 116 – طبق تفاسیر  چه چیزی سبب الفت بخشی قریش است؟ارتباط نزدیکی بین سوره فیل و قریش است. ( خدا اصحاب فیل را از پا انداخت  و مانند کاه های ریز ریزشده کرد تا همبستگی و الفتی برای قریش   ایجاد کند.

117 – علاوه بر سوره های فیل وقریش کدام سوره ها در نماز بهتر است باهم بخوانیم؟ضحی و انشراح

118 – کتاب شیخ حر عاملی چیست؟وسائل الشیعه

119 – ماههای حرام؟رجب -  ذی القعده – ذی الحجه – محرم ( این سه ماه آخری پیوسته اند. )

120 – فلیعبدوا اگر فاء را  فاء تفریع بگیریم یعنی این عبادت خدا فرع بر الفتی که خدا می اندازد باید باشد.

121 – از چه زمان امنیت خانه خدا اعلام شده ؟ از زمان حضرت ابراهیم(ع)

122 – در سوره قریش در قبال نعمتهایی که خدا داده چه کنند؟(امنیت خانه خودش- فرصت های مسافرتهای تابستانی و زمستانی – امنیت از طریق قرار دادن چهار ماه حرام - ) به خداپرستی و شکر نعمتهای الهی رو بیاورند.

( یا ایها الناس اذکرو نعمت الله علیکم ......  )

123 – اصطلاحاً دو سوره ناس و فلق چه می نامند؟

معوذتین( باقرائت آنها، انسان خود را در پناه خدااز شرور و آفتها  قرار دهد)

124 -  استعاذه یعنی چه ؟به خدا پناه جستن

125 – دعای قرار گرفتن اهل بیت و فرزند و همسر در پناه خدا؟خدایا من اورا و نسل اورا در پناه تو قرار می دهم  از شیطان رانده شده.(دعای حضرت مریم(ع))

126 – پیامبر(ص) امام حسن (ع)و امام حسین(ع)  را چگونه در پناه الهی قرار داده بودند؟با خواندن دو سوره فلق و ناس  

 127 -  یک سبب نزول جعلی در باره سوره های فلق و ناس؟سحر شدن پیامبر توسط یهودی هاو نزول سوره های فلق و ناس و ابطال آنها.

128 – در سوره فلق ما را به چه صفتی از خدا فرمان داده است؟خدا رب فلق است.

129 – فلق چیست؟سپیده صبح- در لغت عرب به معنای شکافتن است.  مترادف آن فطرت و فاطربودن.

و یعنی خدا از دل عدم و با شکافتن عدم خلقت و اشیاء را خلق کرده است.

128 –  در سوره ناس از شر چه کسی به خدا پناه می بریم؟از شر وسوسه گر خناس

129 –  نکات سوره ناس؟1 – به سه صفت خدا از وسوسه گر  پناه برده شده: ربوبیت – مُلوکیت –الوهیت

2 –  یوسوس در این سوره فعل مضارع است و حکایت از استمرار عمل دارد.3 – از نظر آیات قرآن ابلیس از جنس جن است. و از حواس ما پوشیده است. و نوعی دیگر از تبار انسان را در این سوره گفته که معنی آن اینست که اگر انسان سرسپرده شیطان شود عملاً به شیطانی از شیاطین میشود. 4 -  از شر وسوسه و شر شیاطین به خدا پناه ببریم.

130 –  خناس یعنی چه؟مرتب ورود و خروج دارد و پنهان میشود و دوباره ظاهر میشود. (جمع شدن و عقب رفتن و اختفاء و کمین)با یاد خدا می گریزد و پنهان میشود و با غفلت از خدا ظاهر میشود.

131 –  گروه غالیان یا غلات چه کسانی بودند؟اهل غلو در زمان امام جعفر صادق(ع) – به ائمه نسبت های نادرست الوهیت و ربوبیت می دادند. با جعل حدیث و دروغ و تهمت زدن که ائمه شیعیان را از نشست و برخاست با آنها پرهیز می کردند.-به گفته امام صادق (ع) اینها دروغ می گویند و شیطان در دروغ گفتن محتاج آنها میشود.(شیاطین انسی و

قابلیت شیطان شدن انسانها) سوره بلد- مکی (خصوصیت آنها شروع با سوگند)

132 -  آغاز و انتهای  سوره بلد  چیست؟با چند سوگند به سرزمین مکه  و مقام معنوی یک پدر و فرزندو یک جواب سوگند –پاره ای نعمت ها را خدا برای انسان متذکر میشود. در انتهای سوره دستور العمل دسترسی به کمالات را می دهد.

133 – دستور العمل سعادتمندی و رسیدن به کمالات در سوره بلد چیست؟ایمان بخدا و اخلاق اجتماعی و از خودگذشتگی داشته باشد

.134 – لااُقسم به معنای چیست؟سوره

135 – نعمتهای متذکر درسوره بلد؟دو چشم –یک زبان و دو لب – راهنمایی به دو راه (خوب و بد و خیر و شر) (برای انداختن خود در راه عقبه)

136 – چرا انسان با وجود این نعمتها وارد عقبه نشد؟عقبه= راه ناهموار کوهستانی برای رسیدن به قله (استعاره از راه دشوار کمال)چون از خودگذشتگی ندارد.

137 – از خود گذشتگی برای انداختن خود در عقبه تجسم در چه اعمالی دارد؟فک رقبه= آزاد کردن گردن( گردن کنایه از انسان است)اطعام فی یوم ذی ... = اطعام به گرسنگان ، یتیمی از بستگان، مسکین خاک نشین در روز قحطی

ایمان آوردن به ذات پروردگارسوره انفطار- مکی

138 -  سوره انفطار با چه شروع شده؟اذا – اذا ظرف زمان است .

139 – کدام سوره با اذا شروع شده؟واقعه- شمس – انفطار

140 – ویژگی سوره های مکی و مدنی چیست؟مکی = با توجه  عقاید اصلی ،کلی اسلام نازل شده اند.(سوره های معارفی)مدنی = در باره قوانین ، مقررات ، تشریع احکام و حدود الهی نازل شده اند.

 141 – از اصول معارفی چیست؟معاد که سوره های مکی در این باره است. 142 –درباره معاد کدام سوره ها حقایقی را گفته اند؟ سوره تکویر و انفطار، قیامت ، قارعه

143 – در سوره انفطار بیشتر درباره معاد چه آمده ؟علائم معاد

144 – علائم معاد در سوره انفطار چیست؟زلزله  شدید زمین -پارگی و شکاف آسمان- ستاره ها به یکدیگر می ریزد و پراکنده میشوند( انتثار)-دریاها بهم پیوسته میشود(تفجیر) ( سوره کورت =و برافروختگی و جوشش آبها( تسجیر)که در این سوره نیامده)-  قبرها زیر و رو و شکافته میشود و مردگان سربیرون بیاورند.

145 – طبق آیه 68 سوره زمر علائم معاد در سوره انفطار را توضیح دهید؟خدا دو نفخه را ذکر می کند. در نفخه اول (نفخه ممات) در صور دمیده میشود  تمام موجودات آسمان و زمین دچار بیهوشی مرگ میشوند مگر کسی که خدا استثنا کرده باشد. بار دیگر در صور دمیده میشود(نفخه حیات) پس همه مردم بلند میشوند و به یکدیگر نگاه می کنند.

146 – کدام آیات در سوره انفطار به نفخه اول یا ممات اشاره دارد؟اذا السماء انفطرت – و اذا الکواکب انتثرت – واذا البحار فجرتزلزله شدید رخ داده  و آسمان شکافته میشود، ستاره ها پراکنده شده و دریاها بهم می پیوندد.

147 -  کدام آیه در سوره انفطار به نفخه دوم اشاره دارد؟واذا القبور بعثرت= قبرها زیر ورو میشود. (قیام همگانی و همه از اعمال خود آگاهی دارند)

148 – نافرمانی و معصیت انسان طبق آیات انفطار از چیست؟از سر غرور

149 – کلا بل تکذبون ... چیست؟کلا حرف رد است . یعنی تخطئه و انکار بشرطی که مطلبی باشد در آیات قبل که مورد رد و انکار گرفته باشد. در آیات قبل حس غرور انسان مورد تخطئه قرار گرفته شده که غرور بی دلیل انسان حتی مغرور به رحمت الهی این باید تخطئه شود.

150 – کلمه کلا اگر به معنی رد و تخطئه نباشد در زبان عرب به چه معناست؟تاکید

151 – مردم طبق آیات چند گروه اند؟دو گروه – ابرار(نیکوکاران)  یا فجار (گناه کاران پرده در )

152 – شاخصه نیکوکاری طبق آیات قرآن؟آیه 177 سوره بقره : پانزده شاخصه = به آیه مراجعه شود.

                                                                                                                                                                                          تهیه : قدرت اله محمودلو معاون پرورشی مدرسه شیخ الاسلام

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:14 ب.ظ
Hi there everybody, here every one is sharing these kinds of experience, thus it's nice to read this webpage, and I used
to pay a quick visit this blog daily.
جمعه 16 تیر 1396 07:57 ق.ظ
You can certainly see your skills in the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers
like you who aren't afraid to mention how they believe.
At all times go after your heart.
دوشنبه 1 خرداد 1396 11:08 ب.ظ
No matter if some one searches for his required thing, so
he/she wants to be available that in detail, therefore that thing is maintained over here.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 05:20 ق.ظ
Hello, I enjoy reading all of your article post. I wanted
to write a little comment to support you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : قدرت اله محمودلو
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :